ZWIĄZEK

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jest organizacją społeczną zrzeszającą stowarzyszenia Rodziny Kolpinga - katolickie organizacje samopomocowe działające zgodnie z ideą bł. ks. Adolpha Kolpinga. Związek wraz z zrzeszonymi Rodzinami prowadzi działalność na rzecz środowisk lokalnych, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia, m.in. bezrobotnych, młodzieży i dzieci, a także seniorów. 

 

Członkiem Związku może zostać Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w …….” , które

  • jest gotowe działać w duchu bł. ks. Adolpha Kolpinga,
  • wystąpi do Zarządu Związku z pisemnym wnioskiem o przyjęcie
  • przedstawi statut zgodny ze Statutem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Celem Związku jest:

  • prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności dla urzeczywistnienia idei samopomocy społecznej bł. Adolpha Kolpinga zgodnie z nauką społeczną Kościoła, tradycją narodową oraz kulturą chrześcijańską Polski.
  • umacnianie swych członków w wierze, w poczuciu godności człowieka i chrześcijanina spełniającego  się w pracy i nauce, w powołaniu małżeńskim kobiety i mężczyzny, w rodzinie, Kościele i społeczeństwie
  • oferowanie swoim członkom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, a także aktywizowanie ich dla wspierania wspólnego dobra w duchu chrześcijańskim,
  • koordynacja i wspomaganie Rodzin Kolpinga w ich działalności statutowej zwłaszcza w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego,
  • wspieranie różnorodnych  społecznych inicjatyw lokalnych i regionalnych
  • rozwijanie braterstwa i współpracy ludzi i narodów ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskiej integracji Europy,
  • pomoc w wypełnianiu aktualnych zadań Kościoła Katolickiego przez promowanie postaw chrześcijańskich w łączności z jego hierarchią 

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce należy do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga oraz do Europejskiego Dzieła Kolpinga i ma w tych strukturach swoich reprezentantów.

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON