ZAMÓWIENIA

Kraków, 17.06.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu elektroenergetycznego.

 

Termin składania ofert: do dnia 24.06.2021r. do godz. 23:59.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 16.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu tester oprogramowania.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.06.2021r. do godz. 23:59.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 14.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z miejscem dla min. 13 osób w tym z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzącego na terenie Krakowa celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. 

Termin realizacji działań 28-29.06.2021

 

Termin składania ofert upływa: 22.06.2021

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

 


Kraków, 08.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2021r. do godz. 23:59.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 04.05.2021 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wraz z programami do fakturowania.
 
Termin składania ofert: do dnia 11.05.2021r. do godz. 23:59.
 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 01.03.2021 r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wraz z programami do fakturowania.
 
Termin składania ofert: do dnia 08.03.2021r. do godz. 23:59.
 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 08.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację coachingu dla grupy Uczestników/czek powyżej 30 roku życia.


 Termin składania ofert: do dnia 18.12.2020r. do godz. 00:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego + gospodarka magazynowa.
 
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r. do godz. 00:00
.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

 w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu magazyniera z obsługą wózka widłowego + gospodarka magazynowa.
 
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r. do godz. 00:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 
w związku z realizacją projektu „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 1 Osi Priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie Osób Młodych na Regionalnym Rynku Pracy na lata 2014-2020 (PO WER), Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego MS Excel zaawansowany wraz z podstawami programowania (Back-end www).
 
Termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r. do godz. 00:00.

 
 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 30.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego MS Excel zaawansowany wraz z podstawami programowania (Back-end www).
 

Termin składania ofert: do dnia 07.12.2020r. do godz. 00:00.

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 02.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym.
 

Termin składania ofert: do dnia 09.11.2020r. do godz. 00:00.
 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 21.09.2020 r.

Szanowni Państwo,
 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 09.2020r. – 07.2022r.
 
Termin składania ofert upływa: 29.09.2020.  do godz. 12:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


 

Kraków, 21.09.2020 r.

Szanowni Państwo,
 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego)  dla Uczestników Projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 09.2020r. – 07.2022r.
 
Termin składania ofert upływa: 29.09.2020.  do godz. 12:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Treść rozeznania

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

 


Kraków, 24.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z miejscem dla min. 10 osób w tym z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzącego na terenie Wadowic celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

 

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie cen - najem sali szkoleniowej Wadowice

Załącznik 1 - wzór oferty Wadowice

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 


Kraków, 24.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z miejscem dla min. 10 osób w tym z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzącego na terenie Oświęcimia celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

 

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem sali szkoleniowej Oświęcim

Załącznik 1 - wzór oferty Oświęcim

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 


 

 

 

Kraków, 24.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z miejscem dla min. 10 osób w tym z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzącego na terenie Krakowa celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem sali szkoleniowej Kraków

Załącznik 1 - wzór oferty Kraków

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 


 

 

 

Kraków, 24.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali szkoleniowej z miejscem dla min. 10 osób w tym z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzącego na terenie Brzeska celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem sali szkoleniowej Brzesko

Załącznik 1 - wzór oferty Brzesko

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 

 


 

 

 

Kraków, 24.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Wadowic celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

 

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem lokalu Wadowice

Załącznik 1 - wzór oferty Wadowice

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 

 


 

 

Kraków, 24.08.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Oświęcimia celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i Samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

 

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem lokalu Oświęcim

Załącznik 1 - wzór oferty Oświęcim

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 

 


 

 

Kraków, 24.08.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza Państwa do złożenia oferty na wyłonienie lokalu użytkowego z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Brzeska celem realizacji działań w ramach projektu „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji działań 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

Termin składania ofert upływa: 31.08.2020.  do godz. 13:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

Rozeznanie cen - najem lokalu Brzesko

Załącznik 1 - wzór oferty Brzesko

Załącznik 2 - klauzula informacyjna

 

 


Kraków, 07.07.2020

 

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu opiekunki dziecięcej.
 
Termin składania ofert: do dnia 14.07.2020r. do godz. 12:00.

 

 

   Oferta wraz z załącznikami do pobrania :

                                                                     

        Rozeznanie cen - kurs opiekunki dzieciecej.pdf     

 

         Zalacznik 1 - oferta kurs opiekunki dzieciecej​  

 

Zalacznik 2 - oswiadczenie AS

 

     Zalacznik 3 - klauzula informacyjna AS

 

 

 

 

 


Kraków, 24.02.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu obsługi komputera od podstaw oraz ECDL e-Citizen.

 

Termin składania ofert: do dnia 02.03.2020r. do godz. 12:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania :

 

 

Rozeznanie cen - kurs obsługi komputera od podstaw oraz ECDL e-Citizen

 

 

Zalacznik 1 - oferta kurs obsługi komputera od podstaw oraz ECDL e-Citizen

 

Zalacznik 2 - oswiadczenie AS

 

Zalacznik 3 - klauzula informacyjna AS

 


 

Kraków, 20.02.2020

 

 

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem sali do prowadzenia warsztatów i spotkań  dla uczestników projektu „Aktywni Młodzi- program rozwoju kompetencji społecznych” na terenie Bochni.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 27.02.2020r..  do godz. 14:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu sal, Bochnia

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu sal 

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

Kraków, 20.02.2020

Szanowni Państwo,

 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na wynajem lokalu do prowadzenia Centrum Aktywizacji  do obsługi uczestników projektu „Aktywni Młodzi- program rozwoju kompetencji społecznych” na terenie Bochni.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 28.02.2020r.   do godz. 14:00

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie rynku dot. wynajmu pomieszczeń, Bochnia

 

Załącznik nr 1: Oferta dot. wynajmu lokalu użytkowego 

 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna 

 

 

 


Kraków, 29.01.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL BASE.

 

Termin składania ofert: do dnia 06.02.2020r. do godz. 12:00.

 

 

Oferta wraz z załącznikami do pobrania

 

Rozeznanie cen - kurs komputerowy ECDL BASE

 

Zalacznik 1 - oferta kurs komputerowy ECDL BASE

 

Zalacznik 2 - oswiadczenie AS

 

Zalacznik 3 - klauzula informacyjna AS

 

 

 

 


Kraków, 02.12.2019

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kadry i płace komputerowe z egzaminem ECDL Profile. 
 
Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019r. do godz. 12:00.
 


Oferta wraz z załącznikami do pobrania:

 

Rozeznanie cen - kurs kadry i place komputerowe z egzaminem ECDL Profile

 

Zalacznik 1 - oferta kurs kadry i place komputerowe ECDL Profile

 

Zalacznik 2 - oswiadczenie AS

 

Zalacznik 3 - klauzula informacyjna AS

 


Kraków, 02.12.2019

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na roz

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON