STRATEGIA

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU ZWIĄZKU CENTRALNEGO DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE NA LATA 2016-2022

 

Niniejsza Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Misja, wizja, cele i działania w niej określone pozwolą na wzmacnianie potencjału organizacji, która doskonale odpowiada na współczesne wyzwania, proponując rozwiązania oparte na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. 

 

POBIERZ DOKUMENT - STRATEGIA ROZWOJU ZCDK

 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON