Kolping Europa

Dzieło Kolpinga w Europie zrzesza narodowych związki kolpingowskiw z całego kontynentu. W chwili obecnej liczy 20 stowarzyszeń. Działa poprzez Zarząd wybierany co trzy lata na zebraniu kontynentalnym z udziałem przedstawicieli wszystkich związków europejskich.

 

Cele Dzieła Kolpinga w Europie:

 • budowanie Europy, w której gwarantowana jest godność człowieka i respektowane są jego prawa
 • wspieranie Europy solidarnej, w której rodzina jako podstawowa komórka społeczna otrzymuje pomoc
 • działanie w Europie, w której panuje demokracja, sprawiedliwość i pokój.

 

Zadania Dzieła Kolpinga w Europie:

 • wspieranie regionalnej współpracy europejskich związków kolpingowskich
 • koordynacja i reprezentacja europejskich związków w Międzynarodowym Dziele Kolpinga
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć, szkoleń i konferencji
 • wspieranie wymiany informacji
 • reprezentowanie Dzieła Kolpinga w strukturach europejskich (Rada Europy, Unia Europejska).

 

Przykładowe działania:

 • coroczne spotkania przedstawicieli europejskich związków kolpingowskich
 • zajmowanie stanowiska wobec ważnych spraw dot. ochrony praw człowieka, rodziny, bioetyki
 • wspieranie integracji europejskiej
 • pielgrzymka do Rzymu (2001 r., 2011 r.)

 

Kalendarium:

 • 1850 r. - I zebranie generalne    przesądziło o zasięgu większym niż Niemcy Związku Czeladników; przyjęto nazwę: Katolicki Związek Czeladników
 • po roku 1850 - Adolf Kolping osobiście zakładał Związki Czeladników w Austrii, na Węgrzech, w Czechach, Słowenii, Włoszech, Szwajcarii i Chorwacji
 • w latach 30-tych XX w. istnieją Związki Narodowe: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Rumunii, na Węgrzech, w Belgii, w Luksemburgu, Holandii, a pojedyncze Rodziny Kolpinga we Włoszech, Anglii, Hiszpanii i Francji
 • II wojna światowa i rozwiązanie związków i Rodzin
 • po wojnie rozwój Dzieła Kolpinga w krajach zachodnich
 • lata 70-te- Rozwój Dzieła Kolpinga na świecie
 • tworzenie się struktur kontynentalnych w Ameryce Płd.
 • 1985 r. - powstanie w Zurychu europejskiej grupy roboczej (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Holandia i Portugalia)
 • po roku 1989 nastąpił szybki rozwój Dzieła Kolpinga w Europie Środkowo- Wschodniej
 • 1995 r. – przyjęcie do struktur europejskiego Dzieła Kolpinga Czech, Węgier, Litwy i Rumunii
 • po 1995 r.- przyjęcie do struktur europejskich Polski, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Albanii, Kosowa, Serbii Czarnogóry oraz Ukrainy.
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON