HISTORIA

Najważniejsze daty z historii Dzieła Kolpinga w Polsce: 

 

1990, założenie przez ks. Kazimierza Hołę pierwszej Rodziny Kolpinga w Stanisławiu k/Kalwarii Zebrzydowskiej, który podczas pobytu w parafii niemieckiej zafascynował się  postacią ks. Kolpinga i jego drogą życiową od  rzemieślnika-szewca  do charyzmatycznego duszpasterza-społecznika.

 

1993, marzec, zjazd przedstawicieli pierwszych 6 Rodzin Kolpinga i powołanie Tymczasowego Zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce

 

1995, styczeń, powstanie Biura Dzieła Kolpinga w Krakowie

 

1996, listopad, Walne Zgromadzenie Dzieła Kolpinga w Polsce i powstanie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce (zrzeszającego 17 Rodzin Kolpinga), wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na I kadencję

 

1998, czerwiec, początki szerokiej działalności Domu Spotkań i Formacji Dzieła Kolpinga w Luborzycy

 

1999, grudzień, oficjalne uznanie przez Episkopat Polski Dzieła Kolpinga w Polsce jako katolickiej wspólnoty wiernych

 

2000, wrzesień, wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na II kadencję

 

2001, sierpień, otwarcie nowej siedziby głównej Związku – Domu „Kolping” w Krakowie

 

2001-2002, realizacja pierwszego projektu na rzecz osób bezrobotnych

 

2004, listopad, wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na III kadencję

 

2007, sierpień, powołanie Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce jako wspólnej inicjatywy polsko-niemieckiej w celu wspierania i umacniania postaw partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony praw i wolności człowieka w Polsce i krajach rozwijających się.

 

2008, listopad, wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na IV kadencję

 

2009, styczeń, powstanie pierwszych 3 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich

 

2010, wrzesień, powstanie Centrów Wsparcia Organizacji Pozarządowych (NGO) Kolping w Krakowie, Oświęcimiu, Bochni i Luborzycy

 

2010, październik, powstanie kolejnych 6 Centrów Porad Prawnych i Obywatelskich

 

2011, kwiecień,  zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga w Krakowie z udziałem 14 krajów europejskich

 

2011, maj, wybór Patrycji Kwapik z Młodego Kolpinga na  przewodniczącą Młodego Kolpinga Europa

 

2012, czerwiec, wybory Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce na V kadencję

 

2012, czerwiec, wybór Beaty Harasimowicz, wiceprzewodniczącej Związku, do Komisji Finansowej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga

 

2012, październik, przekazanie w Kolonii na ręce prezesa ks.Józefa Jakubca  relikwii bł. Adolpha Kolpinga i rozpoczęcie ich peregrynacji relikwii po polskich Rodzinach

 

2012, grudzień, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce laureatem Nagrody Marszałka Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych  organizacji pozarządowej 2012 r. w kategorii „Aktywizacja Obywatelska i Gospodarcza”.

 

2013, luty, Ogólnopolskie Forum Organizacji Parasolowych w Krakowie, z udziałem 25 organizacji

 

2013, marzec, pierwsza Pielgrzymka Rodzin Kolpinga do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

 

2013, marzec, powstanie w Krakowie biura Młodego Kolpinga Europa, koordynującego pracę młodzieżową Dzieła Kolpinga w Europie

 

2013, maj, posiedzenie Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Krakowie z udziałem  delegatów z 30 krajów świata

 

2014, maj, wybór Krzysztofa Wolskiego- sekretarza naczelnego Dzieła Kolpinga w Polsce na sekretarza Europejskiego Dzieła Kolpinga

 

2015, marzec, założenie z inspiracji Związku Małopolskiej Sieci NGO zrzeszającej 46 organizacji pozarządowych

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON