EDUKACJA

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce prowadzi działania edukacyjne w wielu obszarach dla różnych grup docelowych:

  • dla członków Rodzin Kolpinga w zakresie profesjonalizacji działań stowarzyszenia (planowanie strategiczne, pozyskiwanie członków i wolontariuszy, fundraising, przygotowywanie projektów, budowania partnerstwa międzysektorowego, zagadnienia prawne) poprzez prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów
  • dla coachów i doradców Rodzin Kolpinga w zakresie podnoszenia kwalifikacji i świadczenia pomocy doradczej poprzez prowadzenie szkoleń i kursów
  • dla członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych w ramach Centrów Wsparcia Organizacji Pozarządowych (NGO) Kolping poprzez prowadzenie kursów, szkoleń, spotkań animacyjnych i sieciujących z zakresu prawa, planowania strategicznego, pozyskiwania członków i wolontariuszy, zarządzania zespołem, fundraisingu, przygotowywania projektów, budowania partnerstwa i współpracy międzysektorowej
  • dla seniorów w ramach Kolpingowkich Klubów Seniora funkcjonujących przy Rodzinach Kolpinga poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie pozyskiwania funduszy, nowoczesnych technologii, budowania potencjału i rozwoju osobistego
  • dla osób korzystających z porad prawnych i obywatelskich realizowanych w Centrach Porad

w zakresie korzystania z praw obywatelskich i wiedzy prawnej poprzez spotkania, wykłady oraz publikacje (biuletyny, newslettery, prowadzenie portalu)

  • dla osób młodych poprzez warsztaty i szkolenia w zakresie kształcenia liderów
  • dla osób bezrobotnych i pragnących podnieść kwalifikacje w ramach Centrów Wsparcia poprzez warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty samorozwoju oraz kursy zawodowe
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON