DZIAŁALNOŚĆ

Dzieło Kolpinga w Polsce realizuje działania w różnorodnych dziedzinach życia:

 

w zakresie działalności społecznej:

  • wypełnia idee i założenia bł. ks. Adolpha Kolpinga w zakresie samopomocy społecznej, co oznacza, że otrzymana pomoc ma być wykorzystana na stworzenie warunków do dalszego działania,
  • realizuje zadania społeczne dotyczące problemów związanych z pracą i zawodem (bezrobocie, podnoszenie kwalifikacji), jak i trudnych sytuacji społecznych:
  • prowadzi działalność edukacyjną, pomocniczą oraz społeczną.

 

w zakresie wychowania:

  • rozwija i doskonali osobiste zdolności członków, aby mogli oni wykorzystać swoje talenty dla własnego dobra i pożytku społeczeństwa. Realizacji tego celu służy kolpingowski program kształceniowy, który oferuje nie tylko możliwość kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych, lecz proponuje też projekty szkoleniowe w zakresie wychowania rodzinnego, społeczno-politycznego i religijnego. Jego celem jest również pomoc ludziom w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy, a także ukierunkowanie ich zamierzeń w tak szybko zmieniającym się świecie.

 

w zakresie życia wspólnoty:

  • ofiarowuje swoim członkom nie tylko przybliżenie prawd wiary, lecz tworzy przestrzeń dla rozmów na tematy religijne i doświadczenia religijne. Wspólne nabożeństwa, pielgrzymki, rekolekcje i inne religijne formy działalności są oczywistą i stałą częścią składową aktywności Dzieła Kolpinga na wszystkich płaszczyznach organizacyjnych, we wspólnocie Dzieła Kolpinga jest miejsce nie tylko dla ludzi, którzy są utwierdzeni w swojej wierze, ale także dla tych, którzy poszukują wiary.
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON