DUCHOWOŚĆ

Duchowość Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga

 

Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie bł. Adolpha Kolpinga i jego dzieło.

 

Opiekunem duchowym Rodziny Kolpinga jest kapłan katolicki noszący tytuł prezesa. Najczęściej jest to proboszcz parafii, przy której działa stowarzyszenie lub wyznaczony przez niego wikary. Pozostali członkowie Zarządu - wybieranego w sposób demokratyczny z grona członków stowarzyszenia - są osobami świeckimi.

 

Duchowość kolpingowska wyrasta z ogólnej duchowości chrześcijańskiej. Poprzez zainteresowanie człowiekiem oraz współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi posiada specyficzny charakter konkretyzując się w wierze poszczególnych członków, w pracy parafialnej Rodziny Kolpinga i zaangażowaniu Dzieła Kolpinga w ważne sprawy społeczne i polityczne. Jest częścią zbawczej odpowiedzi Kościoła na poszukiwania i pytania dzisiejszego człowieka.

 

Decydującą cechą duchowości kolpingowskiej jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem

  • podczas codziennej modlitwy
  • podczas czytania Pisma Św. i słuchania Słowa Bożego
  • poprzez życie w Sakramentach
  • podczas uczestniczenia w Eucharystii

 

Wyrazem tej duchowości jest świadomość kolpingowskich sióstr i braci czerpania swojej wiary z wiary Kościoła, świadomość należenia do Kościoła i bycia Kościołem. Dla pojedynczego członka i dla Rodziny Kolpinga oznacza to konkretnie zakorzenienie w konkretnej parafii i utożsamienie się z jej życiem.

Duchowość Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga polega przede wszystkim na żywotnej jedności: wyznawania wiary i dawaniu jej świadectwa na co dzień,, które pochodzi od wspólnoty i w różnorodny sposób na powrót tę wspólnotę buduje.

 

Elementem duchowości kolpingowskiej jest wrażliwa i pełna odpowiedzialności  otwartość na sprawy społeczne i gotowość do konkretnego zaangażowania się.

 

Formy wyrazu duchowości kolpingowskiej

Ważnymi elementami praktycznego wyrazu duchowości kolpingowskiej są:

 

Wspólnota rodzinna

Rodzinny charakter jest podstawowym elementem naszego stowarzyszenia. Daje on bowiem poczucie pojedynczemu członkowi, że Rodzina Kolpinga i Dzieło Kolpinga są jego domem. Rodzinny charakter wspólnoty jest celem wyższym, który trzeba wspólnie zdobywać i umacniać.

 

Wspólnota towarzysząca życiu

“Wspólnota towarzysząca życiu” oznacza, że w naszym stowarzyszeniu możliwe jest dożywotnie członkostwo ludzi wszystkich grup wiekowych. Zawiera ona ponadto element całościowy, który ks. Adolph Kolping sam ciągle podkreślał jako element charakteryzujący pracę związkową. Wspólnota towarzysząca życiu wymaga otwartości wobec wszystkich grup i warstw społecznych. Stąd działalność w Dziele Kolpinga nie powinna ograniczać się do określonych obszarów, jakkolwiek w ramach możliwości i z konieczności należy określić najważniejsze obszary działania.

 

Wspólnota drogi

Do wymienionych podstawowych cech duchowości Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga należy też “wspólnota drogi”. Jako lud Boży razem z Kościołem jesteśmy w drodze z Jezusem Chrystusem, który mówi: “Jestem Drogą, Prawdą i Życiem” ( J 14,6). Jako “wspólnota drogi” Rodzina Kolpinga musi towarzyszyć i pomagać swym członkom i innych ludziom w tej drodze. “Wspólnota drogi” polega na partnerstwie oraz uwzględnianiu potrzeb pojedynczych osób i grup i wymaga szczególnie od kadry kierowniczej Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga wysokiego stopnia odpowiedzialności i partnerskiej współpracy.

 

Wspólnota kształceniowa i wspólnota akcji

“Wspólnota kształceniowa oraz wspólnota akcji” oznacza, że życie i działanie Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga dokonuje się poprzez różnorodne formy. W istocie chodzi tu o 3 dziedziny, które ks. Adolph Kolping podał w swoim programie pedagogicznym: działalność kształceniowa, codzienna aktywność i praca  oraz życie towarzyskie.

 

Praktyki duchowe

  • modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie spotkań Rodzin i Dzieła Kolpinga

(włączając intencje papieskie Apostolstwa Modlitwy)

  • Światowy Dzień Modlitwy Kolpingowskiej (27.10.)
  • wspomnienie rocznicy śmierci (4.12.) i urodzin (8.12) bł. Patrona
  • pielgrzymka do trzech Sanktuariów w Krakowie z relikwiami bł. Adolpha Kolpinga (wiosna)
  • coroczne rekolekcje i dni skupienia

 

Relikwie bł. Adolfa Kolpinga

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON