AKTUALNOŚCI
18
07.2021
 
OZZ w Kalwarii Zebrzydowskiej - relacja z wydarzenia

 

W ubiegłą sobotę 10 lipca 2021 roku odbyło się w „papieskiej” Kalwarii Zebrzydowskiej doroczne XXVI już Ogólne Zgromadzenie Związku. Miało ono  charakter  sprawozdawczy  podsumowujący 1 rok działania Zarządu VII kadencji. Przybyło na nie 29 przedstawicieli z 17 Rodzin Kolpinga.

 

 

Miejsce obrad wybrane zostało nieprzypadkowo, gdyż w roku bieżącym świętujemy jubileusz 30.lecia Dzieła Kolpinga w Polsce, którego historię rozpoczęło powstanie pierwszej w Polsce RK w Stanisławiu Dolnym położonym niecałe 7 km stąd. Dlatego też w przeddzień OZZ wszyscy delegaci i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. dziękczynnej za 30 lat działalności tej Rodziny w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Stanisławiu. Koncelebrowali ją  prezesi Związku – ks. J.Nowakowski i J.Jakubiec wraz z miejscowym prezesem - ks.B.Zającem. Na zakończenie odśpiewano hymn Kolpinga przy akompaniamencie organów, co nadało wydarzeniu szczególnie uroczysty charakter. Po Mszy św. rozpoczął się wieczór wspomnień „Tutaj wszystko się zaczęło” połączony z agapą kolpingowską. Zebrani wysłuchali wystąpienia przewodniczącego RK A.Góreckiego, który przybliżył czas i okoliczności powstania Rodziny i jej pierwsze lata działalności. Nie obyło się też bez upominków – zarówno od delegatów jak i od Zarządu Związku, który przekazał obraz bł. Patrona, jubileuszową świecę i kopię „papieskiej” złotej róży. Zebrani mieli też możliwość obejrzenia kolekcji historycznych zdjęć z pierwszych lat działalności Rodziny i Związku.

 

 

Nazajutrz rano zebrani zgromadzili się w bazylice NMP Kalwaryjskiej na Mszy św. dziękczynnej za 30 lat działalności całego Dzieła Kolpinga w Polsce koncelebrowanej przez księży prezesów wraz z OO. Bernardynami z tamtejszego klasztoru. Po niej w kaplicy cudownego obrazu MB Kalwaryjskiej zawierzyliśmy nasze Dzieło szczególnej Jej opiece i modliliśmy się w intencji kanonizacji bł. A.Kolpinga.

 

 

 

Obrady OZZ miały miejsce w Auli św. Jana Pawła II w kalwaryjskim Domu Pielgrzyma. Otworzył je przewodniczący ZCDK R. Prusak stwierdzając z ubolewaniem brak niezbędnego kworum, dlatego zarządził obrady w drugim statutowym terminie po upływie 1 godziny. Ten czas został wykorzystany na przedstawienie delegatom koncepcji strategii komunikacji wewnątrz Związku w celu wybrania najlepszego sposobu przepływu informacji do Rodzin i szybkiego wzajemnego komunikowania się. Delegaci poproszeni zostali o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu wybór najdogodniejszych form tej komunikacji.

 

 

Prawomocne obrady rozpoczęły się o godz.11.00 wyborem Prezydium OZZ w osobach: J. Promnego  z RK Syców na przewodniczącego i W. Murdzy z RK Człuchów na asesorkę. Następnie Sekretarz Naczelny K. Wolski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku, a redaktorka M. Cichoń omówiła najnowsze publikacje: książeczkę członkowską „Dobrze, że jestem w Rodzinie Kolpinga”, wybór homilii, kazań i konferencji „ Drogowskazy Kolpinga” i  folder „Grunt to Rodzina”. Będą one przekazywane nieodpłatnie do Rodzin wg zgłaszanego zapotrzebowania. Potem Skarbnik P. Gurgul przedstawiła sprawozdanie finansowe, a po niej przewodnicząca Komisji Rewizyjnej M. Stenka odczytała protokół kontrolny. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami delegaci zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium Zarządowi. W drugiej części OZZ poruszono stan realizacji lokalnych pielgrzymek w ramach akcji „30 MMS” oraz padła propozycja Kolpingowskiej Drogi Refleksji. Poruszano też problem ściągalności składek członkowskich oraz negatywnie zaopiniowano propozycję dopuszczenia do funkcji prezesa osoby świeckiej, co przewiduje znowelizowany w 2017 roku Statut Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga. Natomiast przyjęto wniosek o obligatoryjnym składaniu do Zarządu Centralnego rocznego sprawozdania RK do 31.03. każdego roku - zawierającego stan liczebny Rodziny wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi zarządu. Na tym po krótkiej modlitwie zakończono obrady tegorocznego OZZ.

 

Oprac. K. Wolski 

 

« powrót
Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 

Created by Agencja Interaktywna NEGON