AKCJE
  • Konkurs Najlepsza Rodzina Kolpinga
    • Konkurs Najlepsza Rodzina Kolpinga Roku 2014

Podczas Ogólnego Zebrania Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, które odbyło się dnia 14 czerwca br. w Luborzycy, zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najlepsza Rodzinę Kolpinga roku 2014”.

Najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł „Najlepszej Rodziny Kolpinga Roku 2014” i tym samym Główną Nagrodę Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej - w uznaniu za całokształt działań na rzecz rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz budowanie kolpingowskiej wspólnoty.

W kategorii „Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej” najwyższą liczbę punktów uzyskało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie Święto Roku 2014”

W kategorii „Czasy pokazały nam co należy czynić” najwyższą liczbę punktów uzyskało Stowarzyszenie  Rodzina Kolpinga – Klub Celtycki w Krakowie i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie Dzieło Roku 2014”

Więcej informacji o zwycięzcach, a także o wszystkich Rodzinach Kolpinga, które wzięły udział w konkursie można znaleźć w Raporcie z działalności Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2013, który można pobrać TUTAJ

 

  • Konkurs Najlepsza Rodzina Kolpinga Roku 2013

W I edycji Konkursu na Najlepszą Rodzinę Kolpinga 2013 r. udział wzięło 8 Rodzin Kolpinga, które przesłały swoje zgłoszenia do Konkursu. Są to: RK Bochnia, RK Brzesko, RK Chełmek, RK Luborzyca, RK Maków Podhalański, RK Oświęcim, RK Poręba Żegoty i RK Subkowy.

Bardzo dziękujemy członkom tych Rodzin za podjęcie trudu i skrupulatne przygotowanie wymaganych w konkursie dokumentów opisujących główne działania Rodzin w 2012 r.

Kapituła Konkursu dokonała oceny nadesłanych do konkursu zgłoszeń i wyłoniła zwycięzców.

 

Tytuł „Najlepszej Rodziny Kolpinga 2013 r.” oraz bon zakupowy o wartości

2000 zł otrzymuje:

RODZINA KOLPINGA W SUBKOWACH

Najwięcej punktów w kategorii „Tak działamy!” uzyskała

RODZINA KOLPINGA W PORĘBIE ŻEGOTY,

która otrzymuje dyplom „Najlepsze Kolpingowskie Dzieło Roku 2013” oraz bon zakupowy o wartości 500 zł.

 

Najwięcej punktów w kategorii „Rodzina Rodzinie” uzyskała 

 

RODZINA KOLPINGA W BRZESKU,

która otrzymuje dyplom „Kolpingowska Pomocna Dłoń Roku 2013” oraz bon zakupowy o wartości 500 zł.

 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło podczas Ogólnego Zgromadzenia Związku 2013.

 

  • „Kolping działa” – europejskie akcje wolontarystyczne

 

  • „Dni Wolontariatu” Rodziny Kolpinga z Oświęcimia laureatem konkursu

W europejskim konkursie „Kolping działa” Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu otrzymała II nagrodę za akcję „Dni Wolontariatu”.

Idea, która przyświecała Kolpingowcom z Oświęcimia to promocja i szerzenie idei wolontariatu - czyli bezinteresownej i bezpłatnej pracy dla dobra społecznego oraz kontynuacja działań, które rozpoczęło Dzieło Kolpinga w latach poprzednich. Rok wcześniej, podczas Zebrania Kontynentalnego, członkowie Dzieła Kolpinga z całej Europy w różnych miejscach w Polsce uczestniczyli w akcjach wolontarystycznych. Rodzina Kolpinga z Oświęcimia wraz z delegacją Dzieła Kolpinga z Niemiec działało na terenie Fundacji Bliżej Człowieka.

Inauguracją Dni Wolontariatu 2012 było spotkanie z szefem „Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy”, panem Albertem Bartoszem, który przybył do domu osiedlowego na Starych Stawach (miejsce gdzie Rodzina Kolpinga prowadzi szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych) w dniu 13 czerwca, aby zainteresować ideą wolontariatu wychowanków zajęć  prowadzonych przez Stowarzyszenie.

Kilka dniu później do domu na Starych Stawach przybyli wychowankowie Domu Dziecka z Oświęcimia wraz z Panią Dyrektor tej Placówki. Do akcji zaproszono również wychowanków Stowarzyszenia Ziemi Oświęcimskiej na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych, którego pani Prezes była zachwycona możliwością współpracy.

Zaplanowano i zrealizowano szereg działań dla dzieci i młodzieży, m.in. naukę sadzenia drzew i roślinności; przygotowanie masy solnej  i wykonywanie EKO-dzieł z masy; przygotowanie EKO-mody z worków na śmieci, tektury, gazet, opakowań itp.; naukę ćwiczeń Capoeira i zbiórkę żywności; przygotowanie drapaka dla kotów.

Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu planuje cyklicznie przeprowadzać imprezy promujące ideę wolontariatu.

Wspomniana akcja została przez Rodzinę Kolpinga opisana w formie sprawozdania w języku niemieckim i zgłoszona do ogólnoeuropejskiego Konkursu pt. „Kolping działa”, który miał na celu promocję idei wolontariatu.

Za pomysłowość i zaangażowanie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu zdobyła II nagrodę, której fundatorem jest Dzieło Kolpinga w Niemczech. 10 członków oświęcimskiej Rodziny będzie miało okazję pojechać do Kolonii, miasta w którym nasz błogosławiony Patron działał przez dłuższy czas swojego życia. Dzieło Kolpinga w Niemczech opłaciło 2 dniowy pobyt dla Gości z Polski w nowo otwartym po remoncie hotelu Kolping International. 

Załóż rodzinę kolpinga
Formacja duchowaFundacjaMłody kolpingDomy kolpingaKolping EuropaKolping International1%

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
 


Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON